Кодекс ділової поведінки постачальників

Вступ

Компанія Marrbery підтримує найвищі стандарти сумлінності та соціальної відповідальності. Постачальники компанії Marrbery, що надають їй продукти та послуги (Постачальники”), повинні дотримуватися тих самих стандартів. У кодексі ділової етики постачальників Marrbery (Кодекс”) викладено очікування компанії Marrbery щодо підходу її постачальників до ведення діяльності. Компанія Marrbery очікує, що її Постачальники діятимуть відповідно до Кодексу, і вимагає, щоб усі Постачальники дотримувалися застосовних законів і нормативних вимог у регіонах їхньої діяльності, а також відкрито співпрацювали з наглядовими органами, які контролюють дотримання цих законів. У випадках, коли очікування, окреслені в Кодексі, відрізняються від вимог місцевого законодавства, Постачальники повинні дотримуватися цих очікувань, не виходячи за рамки застосовних місцевих законів.

Загальні відомості

Кодекс відображає цінності компанії Marrbery і встановлює її очікування щодо своїх Постачальників у наступних галузях: 

 

1.        Етика та сумлінність 

2.         Конфіденційність і безпека даних 

3.         Інклюзивність і різноманітність 

4.         Підбір персоналу та умови роботи 

5.         Благополуччя, здоров’я та безпека

 6.        Навколишнє середовище

Етика та сумлінність

Marrbery підтримує найвищі етичні стандарти і дотримується всіх застосовних законів, правил і нормативних вимог. Зокрема, Marrbery вимагає від Постачальників дотримуватися таких стандартів:

Боротьба з хабарництвом

Постачальники зобов’язані повністю дотримуватися вимог усіх застосовних законів по боротьбі з хабарництвом і корупцією (таких як Закон України про корупцію за кордоном, Закон Великої Британії про хабарництво).

Подарунки та представницькі заходи

Постачальники не повинні пропонувати або приймати будь-які подарунки для отримання необґрунтованої переваги або впливу для себе, Marrbery (наприклад, співробітників Marrbery, а також їхніх родичів і колег) або третіх осіб. До подарунків належать пільги, збори, комісійні, дивіденди, готівка, грошові подарунки, послуги та будь-які стимулюючі винагороди.

Захист від переслідування за повідомлення про проблеми

Marrbery вимагає від Постачальників наявності політики та процедури повідомлення про проблеми на робочому місці. Політика та процедура мають бути відкритими та зрозумілими, а також повинні захищати інформанта та причетних осіб від переслідування.

Конфіденційність і безпека даних

Marrbery вимагає від своїх Постачальників захищати конфіденційність осіб, а також безпеку конфіденційних активів та інформації.

Конфіденційні активи та інформація

Постачальники зобов’язані захищати конфіденційні активи та інформацію компанії Marrbery та її клієнтів. Постачальники повинні розробити та підтримувати процеси для забезпечення належного захисту такої інформації.

Особиста інформація та конфіденційність

Постачальники компанії Marrbery зобов’язані захищати особисту інформацію відповідно до всіх застосовних місцевих законів. Використання, розкриття особистої інформації, наданої компанією Marrbery або від її імені, і отримання доступу до такої інформації повинні здійснюватися відповідно до угоди з Постачальником.

Інклюзивність і різноманітність

Marrbery сприяє формуванню культури інклюзивності, заохочує різноманітність і не терпить будь-яких форм дискримінації.

Відсутність дискримінації та різноманітність на робочому місці

Marrbery вимагає, щоб на підприємствах Постачальників не було дискримінації, домагання, віктимізації та будь-яких інших форм утисків за будь-якими ознаками, включно, окрім іншого, з віком, інвалідністю, етнічним або соціальним походженням, статтю, гендерною ідентичністю, національністю, расовою приналежністю, сексуальною орієнтацією, сімейним станом, наявністю дітей, вагітністю, політичними переконаннями, релігійними переконаннями, членством у профспілці або проходженням військової служби.

Різноманітність серед Постачальників

Одним з аспектів давнього прагнення Marrbery до просування принципів розмаїття та інклюзивності є активне заохочення співпраці з різними та маловідомими компаніями в рамках стратегічного процесу вибору постачальників для компанії Marrbery шукає Постачальників, які так само цінують розмаїття в своєму власному ланцюжку поставок і підтримують цілі Marrbery щодо забезпечення розмаїття серед постачальників. Постачальники компанії Marrbery зобов’язані: (i) використовувати об’єктивні та відкриті процеси пошуку й оцінювання; (ii) гарантувати, що їхні відділи закупівель будуть в ініціативному порядку надавати різноманітним компаніям справедливий доступ до участі в тендерах; (iii) якщо можливо, активно шукати та надавати різноманітним постачальникам можливість брати участь у комерційних проєктах.

Підбір персоналу та умови роботи

Як Глобальний договору ООН компанія Marrbery підтримує Загальну декларацію прав людини і Декларацію про основоположні принципи і права у сфері праці Міжнародної організації праці. Marrbery намагається дотримуватися принципів, викладених у цих деклараціях, і очікує того ж від своїх Постачальників.

Сучасне рабство/торгівля людьми

Marrbery не терпить ніяких форм рабства, примусової праці або торгівлі людьми. Marrbery вимагає від Постачальників повного дотримання застосовних вимог законів по боротьбі з рабством, примусовою працею і торгівлею людьми (таких як Закон України № 2222-IV від 08.12.2004 , Великої Британії “Про сучасне рабство” від 2015 р.) та очікує від Постачальників запровадження процесів щодо забезпечення дотримання таких законів. 

Дитяча праця

Marrbery не терпить жодних форм дитячої праці. Постачальники зобов’язані діяти відповідно до законів, що встановлюють мінімальний трудовий вік для кожної посади, включно із законами, що стосуються прийому на роботу, виробничої практики та стажування молодих людей і студентів.

Благополуччя, здоров'я та безпека

Marrbery очікує від Постачальників впровадження раціональних заходів підтримання здоров’я та безпеки в масштабах усієї їхньої діяльності.

Права людини

Marrbery не терпить жодних форм порушення прав людини. Marrbery очікує від Постачальників запровадження процесів з підтримання поважної та безпечної атмосфери на робочому місці. Marrbery очікує, що Постачальники не допускатимуть жодних форм фізичного насильства, погроз, тілесних покарань, психологічного тиску, словесних образ, нешанобливої поведінки, цькування або домагання.

Трудове законодавство

Постачальники зобов’язані дотримуватися всіх застосовних місцевих законів про заробітну плату і працю. Marrbery очікує, що Постачальники будуть своєчасно надавати співробітникам зрозумілу зарплатну відомість, що містить достатній обсяг інформації для підтвердження точної винагороди за роботу. Будь-яке використання тимчасової, відрядної або позаштатної праці має відповідати вимогам місцевого законодавства.

Здоров'я та безпека

Постачальники зобов’язані дотримуватися всіх застосовних законів і нормативних вимог з охорони здоров’я та безпеки праці. Marrbery очікує від Постачальників впровадження заходів щодо зниження ризиків здоров’ю та безпеці, запобігання нещасним випадкам і формування безпечного робочого місця для всіх співробітників.

Навколишнє середовище

Компанія Marrbery робить усе можливе для зниження впливу її діяльності на навколишнє середовище й очікує від своїх Постачальників аналогічних дій.

Вплив на навколишнє середовище

Постачальники зобов’язані дотримуватися всіх застосовних законів і нормативних вимог щодо захисту навколишнього середовища. Marrbery очікує, що Постачальники контролюватимуть ризик і вплив своєї діяльності щодо довкілля. Постачальники Marrbery повинні вимірювати, контролювати і скорочувати енергоспоживання та обсяги викидів парникових газів (GHG). Якщо можливо, постачальники Marrbery повинні вимірювати, контролювати і скорочувати споживання води і кількість відходів у рамках своєї діяльності.

Дотримання Кодексу

Порушення

Постачальники зобов’язані оперативно повідомляти компанію Marrbery про правові порушення або порушення її Кодексу чи іншої політики. Постачальники зобов’язані оперативно направляти в компанію Marrbery повістки до суду, запити наглядових органів, ЗМІ або інших третіх осіб, пов’язані з Marrbery, якщо це дозволено законом. Щоб повідомити про порушення або передати іншу інформацію, напишіть за адресою noreply@marrbery.com (цю поштову скриньку переглядають цілодобово 5 днів на тиждень). Marrbery зберігатиме конфіденційність отриманої інформації, якщо це не порушує вимоги розслідування і дозволено законом.

Права компанії Marrbery

Marrbery залишає за собою такі права щодо забезпечення дотримання Кодексу Постачальниками.

Вибір Постачальників

Marrbery оцінюватиме ступінь відповідності Постачальників вимогам Кодексу в рамках процесу оцінювання та вибору Постачальників або за запитом компанії Marrbery.

Оцінка Постачальників

Під час процесу сертифікації Постачальникам потрібно буде відповісти на запитання для самостійної оцінки своєї відповідності вимогам Кодексу. Періодично від Постачальників може вимагатися повторне підтвердження відповідності Кодексу. При надходженні відповідного запиту Постачальник зобов’язаний надати в письмовому вигляді інформацію про свої політики і процеси, пов’язані з дотриманням Кодексу. Marrbery працює з Постачальниками над підвищенням ступеня відповідності вимогам Кодексу в сферах, що зачіпаються ним, і очікує від Постачальників згоди на співпрацю з Marrbery для вирішення відповідних питань.

Порушення та припинення ділових відносин

Постачальник зобов’язаний подбати про те, щоб його субпідрядники (якщо такі є) дотримувалися Кодексу, і визнає свою відповідальність за їх порушення. У разі недотримання або порушення вимог Кодексу компанія Marrbery може надати Постачальнику адекватну можливість вжити запропонованих коригувальних заходів, якщо порушення не є серйозним або непереборним і якщо не порушено закон. Marrbery може призупинити або припинити відносини з Постачальником та/або повідомити про порушення до відповідних органів у разі порушення закону.

Порядок пріоритетності; зміни в Кодексі

Marrbery залишає за собою право оновлювати, вносити поправки або змінювати вимоги Кодексу ділової етики постачальників Marrbery, а постачальники повинні приймати такі зміни і діяти відповідним чином. Жодні положення, що містяться в документах, виданих постачальниками, не можуть змінювати або доповнювати будь-яку частину цього Кодексу.

Дата початкового прийняття: 15 жовтня 2018 р.

Дата останньої редакції/оновлення: 1 грудня 2022 р.

Ресурси

Наведені тут вимоги розроблено з урахуванням цінностей компанії MARRBERY, а також таких документів: